Tel. : +420 753 658 124       Email : sulkova@seznam.cz

Rezervační formulář

TRHOSVINENSKO

Trhové Sviny

Ve 13. stol. Vznikla na staré obchodní stezce z Vitorazska do Čech osada s hradem, jejíž původní název zněl Svinice. Až od doby, kdy obyvatelé městečka získali výsadu krále Jagellonského, pořádat dvakrát ročně trhy, se označuje Trhové Sviny. ( 1482). K nejvýznamnějším trhosvinenským rodákům patří prezident Emil Hácha a hudební skladatel Karel Valdauf.

Z doby středověku se v Trhových Svinech dochovala řada památek. Tou nejvýznamnější je farní kostel Panny Marie z konce 13. století. Jedna z nejcenějších památek jihočeské pozdní gotiky, mimo jiné díky tomu, že jeho sedlová střecha má zachovány původní dřevěné krovy. Mezi další památky patří radnice uprostřed měšťanských domů s podloubím. Na náměstí se nachází barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 a šestiúhelná kamenná kašna z roku 1864.

Buškův hamr

V údolí mezi Trhovými Svinami a Lništěm se nachází železný hamr z přelomu 18. a 19. století, zvaný podle posledního majitele. V roce 1992 – 1995 byl zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Kromě expozice hamernických a kovářských výrobků a dobově vybavených místností v obytné budově, slouží nejlépe k poučení návštěvníků funkční zařízení vlastního hamru, poháněné vodními koly.

Svatá Trojice

Nejpůsobivější památkou Trhových Svinů a nejbližšího okolí je poutní kostel Nejsvětější Trojice. Již v 16. století stále v těchto místech kaple, k níž směřovaly kroky desítky poutníků. Z prostředků shromážděných dobrovolnými sbírkami byl v letech 1708-1710 postaven dnešní barokní kostel. V sousedství poutního kostela se s dodnes nachází budova někdejších nevelkých lázní, které až do sklonku 19. stol. Provozovala svinenská obec.

Pozoruhodná trojboká kaple skrývá pramen vody, jíž bývala tradičně připisována léčivá moc, především proti očním neduhům.

Žumberk

Opevněná ves s tvrzí, která vznikla kolem 13. stol. Zdejší gotická tvrz vznikla koncem 15. stol. jako sídlo drobného šlechtického rodu. Do dnešního dne se z  dochovala čtyřkřídlá jednopatrová budova, uzavírající nevelké nádvoří s obnovenou grafitovou výzdobou. V interiérech je umístěna rozsáhlá expozice lidového malovaného nábytku z jižních Čech. Z tohoto opevnění se kromě části hradeb zachovalo pět bašt, které jsou nyní postupně opravovány.

Hodnotný architektonický soubor doplňuje žumberský kostel sv. Jana Křtitele

Trocnov

Patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle, rodiště husitského vojevůdce Jana Žižky. Trocnovským areálem lze projít po značeném okruhu, na kterém si můžete prohlédnout pozůstatky dvou bývalých dvorců, nebo balvan s nápisem na místě údajného Žižkova narození.

Hájenka Hradiště v Kaplicích hodnocení